El-vagt

Elvagt uden for normal åbningstid

Har du et akut behov for hjælp ved strømsvigt eller anden kritisk fejl så ring til vores vagttelefon. OBS ! vi kører ikke til rep. af hvidevarer eller andet almindeligt el-arbejde i vagten Bemærk udkald i vagten udløser et tillæg oven i timelønne på kr. 250,- excl moms pr. påbegyndt time

EL-Vagt uden for åbningstid: +45 70201074

Mini guide til selvhjælp ved strømsvigt!

  • Mangler du strøm- slår dit relæ fra hele tiden, prøv evt. nedenstående inden du ringer
  • Sluk for alle grupper/sikringer på tavlen.
  • Tænd for dit relæ (det burde nu holde inde).
  • Tænd grupper/sikringer , en af gangen med en kort pause imellem, når relæ slår fra igen har du fundet gruppen med fejl på. Lad denne gruppe være slukket.
  • Tænd de øvrige grupper.
  • Se om du kan lokalisere fejl på den gruppe, der nu er slukket. Det vil typisk være hvidevarer, vandvarmeren, vandpumpen eller udvendige installationer.
  • Overvej nu om du kan undvære det frakoblede, indtil vi åbner igen.
  • Tjek at du ikke har fået afbrudt din fryser.